Radio Erewań nadaje ....
Pytanie do radia:
- Czy to prawda, ze radzieckie łodzie podwodne maja rekord zanurzenia?
Odpowiedź:
- Tak, to prawda, Dwie ciągle jeszcze pozostają w zanurzeniu od 1957 roku.

Jerzy Lubach: Zaginione królestwo. Albania Kaukaska

Albania Kaukaska, historyczne państwo istniejące na terytorium Kaukazu Południowego, które podobanie jak Armenia czy Iberia (Gruzja) przyjęło chrześcijaństwo już w IV w., odgrywa niezwykle ważną rolę w budowie tożsamości współczesnego muzułmańskiego Azerbejdżanu.

Do niedawna główny nurt myśli historycznej zakładał, że z ludności tureckojęzycznej zamieszkującej tereny dzisiejszego Azerbejdżanu naród wyłonił się po przez budowę swojej tożsamości w opozycji do sąsiadów tj. Turcji, Presji/Iranu i Rosi. Azerbejdżanie są bowiem szyitami tak jak Persowie, w przeciwieństwie do Turków, którzy są sunnitami, jednak Azerbejdżanie mówią po turecku, a nie jak Persowie.

Jednak w toczącym się wyścigu pomiędzy narodami Południowego Kaukazu o odwieczne prawo do ziemi Azerbejdżańscy historycy dowodzą, że Albanie przejęli wiarę i język od tureckich przybyszów, a tym samym można przyjąć, że Azerbejdżanie byli sturczonymi Albanami dlatego też mogą się uważać za autochtonów na Kaukazie.

Udini będąc jedyną współczesną grupą etniczną wywodzącą się wprost od Albanów, która zachowała wiarę tego historycznego państwa – chrześcijaństwo – zajmują więc szczególne miejsce w polityce społecznej Azerbejdżanu. Ich historia jest tym bardziej fascynująca, że udało im się wytrwać w swojej pomimo otaczającego morza islamu.

Na początku XX w. popadający w ruinę kościół udiński w Kis, który był podejrzewany o to że może być najstarszą zachowaną świątynią chrześcijańską, zwrócił uwagę słynnego, norweskiego naukowca i podróżnika Thora Heyerdahla badającego średniowieczne związki pomiędzy Skandynawami a Kaukazem. Zachęcona przez niego norweska fundacja we współpracy z władzami Azerbejdżanu przyczyniła się do restauracji albańskich zabytków: kościoła we wsi Kis (Kisz, Kish) Google Maps oraz w Nic (Nidż, Niż) Google Maps.

The Kish Church - Digging Up History - Norwegians Help Restore Ancient Church

Zapraszam do komentowania...

Pseudonim:
Publikuj
Pozdrowienia z Kaukazu